2635x bekeken

Gisteren (11-11-2021)zijn de drempelbedragen bij Europese aanbestedingen voor de komende twee jaren bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De nieuwe drempelbedragen gaan in op 1 januari 2022 en gelden tot en met 31 december 2023.

Wanneer u een overheidsopdracht heeft met een waarde gelijk aan of hoger dan het Europese drempelbedrag, bent u verplicht om aan te besteden. De nieuwe drempelbedragen zijn net iets hoger dan de huidige drempelbedragen die nu nog gelden.

Drempelbedragen 2022-2223

(Drempelbedragen zijn exclusief btw)

Deze nieuwe drempelbedragen zullen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Dat betekent dat de bedragen gelden tot en met 31 december 2023.

Bron: Europedecentraal.nl Drempel