1350x bekeken

Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; iedereen heeft het erover. Door velen wordt het gezien als het belangrijkste onderwerp voor Inkoop in de komende jaren, maar in de praktijk vinden we het nog best wel lastig.

Zo verzanden we graag in allerlei discussies, want als snel rijzen er vragen als;

  • Wat is nou echt duurzaam? Zo klinkt een elektrische auto heel duurzaam, maar de grondstoffen van de batterijen in zo’n auto zijn dat absoluut niet. Lunch rechtstreeks bij een biologische boer halen klinkt heel duurzaam, maar betekent ook extra kilometers en vaak alsnog een bezoek aan de supermarkt.
  • Wat is de impact op onze bedrijfsvoering? Vaak zien we beren op de weg, omdat het kan betekenen dat de manier van werken iets moeten aangepast. Een extra handeling is al snel afgedaan als moeilijk of inefficiënt.
  • Wat is de impact op de prijs? Duurzaam is in onze perceptie ook vaak duur, want we kijken naar kosten. We weten dat duurzaamheid op de lange termijn veel oplevert, maar die termijn vallen vaak buiten de business case en de uiteindelijke benefits zijn moeilijk te berekenen.
  • Moeten wij hiermee vooroplopen, kunnen we niet nog één keer zonder? Elkaar de maat nemen is veel makkelijker dan zelf je nek uitsteken en zo blijven we het nog maar even uitstellen.

Interessante vragen waar we wel wat tijd mee kunnen vullen, maar niet helpend voor hetgeen vandaag moet worden ingekocht.

De duivelsdriehoek

Binnen projectmanagement is men erg bekend met de zogeheten duivelsdriehoek. Deze laat zien dat er altijd een spanningsveld is tussen scope, geld, tijd en kwaliteit. De hoeveelheid beschikbare middelen (geld) bepaalt wat kan worden opgeleverd (omvang) en de snelheid waarmee dit kan gebeuren (tijd). Het maakt niet uit welk aspect je verandert: de andere aspecten moeten mee-veranderen, tenzij je bereid bent concessies te doen aan de kwaliteit.

Net als een projectmanager is een inkoper niet degene die bepaalt wat de eisen zijn aan de aspecten, maar moeten ze deze wel realiseren. Het toevoegen van duurzaamheidseisen heeft dus impact op de andere aspecten aangezien het communicerende vaten zijn. Het in kaart brengen van deze impact en het denken in oplossingen is hierbij de sleutel.

Een goede deal is een duurzame deal

Het marginaliseren van “een goede deal” – waar we Inkoop voor hebben – tot enkel een goede prijs, is een mindset die ons tegenwerkt. Een goede deal is ook een duurzame of maatschappelijk verantwoorde deal.

Uiteindelijk zijn we (de eindgebruiker of interne klant) allemaal verwend. We hebben eigenlijk altijd gekregen wat we wilden en met de condities die we zelf nodig achtten. Concessies doen hoefde niet. Nu hoeft dat niet per sé te veranderen. Als we maar écht wat anders willen en dus altijd een duurzame oplossing willen!

Van inkoper tot ambassadeur

Wil je duurzaam inkopen, beperk je dan niet tot enkel het organiseren van het proces. Wees een ambassadeur, creëer inzicht, ben creatief en denk in oplossingen. Er is één concessie die je niet meer moet maken.

Lees ter inspiratie het praktijkverhaal van Midwaste.

Mercell logo cmyk dark 1

Mercell

Supporter van Aanbestedingsmakelaar

Erik Aalbersberg

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/er...