1016x bekeken

Het klimaat verandert in rap tempo. De aarde warmt wereldwijd op en het zal vast niemand zijn ontgaan dat het weer ook in Nederland steeds extremer wordt. Toenemende concentraties van broeikasgassen zorgen ervoor dat de temperaturen steeds verder toenemen. De effecten van klimaatverandering blijven ook binnen het aanbestedingsrecht niet onopgemerkt.

Overheden zijn een belangrijke speler binnen klimaatverandering en hebben hierin dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid. De mens draagt in een levensloop flink bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De belangrijkste factoren zijn hierbij productie, gebruik en afval. Duurzaamheid wordt echter veelal nog niet doorgerekend in de prijs van goederen en diensten. Dit kan en moet beter.

De Provincie Utrecht(*) heeft recent besloten als eerste overheid in Nederland wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering mee te wegen in haar beleidsafwegingen en -keuzes.[1] De Provincie heeft Klimaatverbond Nederland ingeschakeld om advies in te winnen over de hoogte van een eerlijke CO2-prijs. De lat wordt voor medeoverheden en marktpartijen hoog gelegd; de Provincie zal voortaan een interne rekenprijs van minimaal 875 euro per ton CO2 hanteren. Daarnaast wordt gewerkt aan het bepalen van een landelijke CO2-prijs.

Wat ons betreft kan een eerlijke CO2-prijs eraan bijdragen dat klimaatverandering bij besluitvorming en aanbestedingen zwaarder zal worden meegenomen. Zo kunnen duurzaamheidsbelangen ook binnen aanbestedingen beter worden behartigd. Vragen over wat u kunt doen om bij uw aanbesteding aandacht aan duurzaamheid te besteden? Neem gerust contact op. Zo maken we aanbesteden samen beter.

Bron: Clubb.contract

Johankeus

Johan Keus

Keus Legal | Interim opdrachten | Bouw- en aanbestedingsrecht | Contractenrecht | Inkoop | Contractmanagement