1996x bekeken

De duurzaamste variant van dit inkooppakket is zelf elektriciteit opwekken, middels, bijvoorbeeld, zonnepanelen. Dus: niet inkopen in de exploitatie, maar investeren in duurzame opwekking. Dit is op termijn goedkoper, wat laat zien dat besparen en duurzaamheid hand in hand gaan! Als dit geen mogelijkheid is kunnen certificaten worden gekocht van organisaties die duurzaam opwekken, waardoor de geleverde stroom virtueel wordt verduurzaamd. Omdat certificaten niet meermaals kunnen worden gebruikt stimuleer je hiermee de opwekking van extra duurzame energie. Hierbij kan gekozen worden uit binnenlandse en buitenlandse bronnen (NL/EU), en verschillende typen zoals wind, zon, waterkracht, en biomassa.

"In 2020 werd in Nederland ongeveer 26,3 procent van alle elektriciteit op een duurzame manier opgewekt."

Wat zegt de overheid?

In het Klimaatakkoord is afgesproken om ernaar te streven dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. Daarnaast is door de lidstaten van de Europese Unie (EU) met elkaar afgesproken dat in 2030 minimaal 32% van de in de EU opgewekte energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam moet zijn opgewekt. De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse bedrijven om te investeren in duurzame energie, bijvoorbeeld met de:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) voor grotere energieprojecten, zoals aardwarmte en zonneparken, en technieken die CO2 verminderen, bijvoorbeeld afvang en opslag van CO2;
  • Subsidie hernieuwbare energie voor slimme technieken die bijvoorbeeld opwekking en opslag combineren of bijdragen aan slimme netwerken (smart grids);
  • Energie-investeringsaftrek (EIA) voor diverse energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel;
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel voor zakelijke gebruikers als particulieren.

Rol van de opdrachtgever

Investeren in duurzame opwekking is vaak lastig door de benodigde investering, maar ook door de toekomstvisie van de panden..... <ga naar lees verder >

Logo coppa

Coppa

Supporter van Aanbestedingsmakelaar