1199x bekeken

Bij de scorebepaling van een aanbesteding tel je de Prijspunten van een inschrijver op bij de Kwaliteitspunten. Si = Pi + Ki. En dat zou je als aanbestedende dienst moeten doen conform Artikel 1.8 van de Aanbestedingswet: je “…behandelt ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze.”

Ik heb het hier al vaker gehad over het feit dat een relatieve formule voor scorebepaling van Prijs al sowieso dit artikel schendt. Dus vandaag wil ik graag aandacht voor de scorebepaling van Kwaliteitspunten.

En die begint al direct in de toepassing van P + K. Want waar een inkoper voor Prijs nagenoeg ALTIJD het maximale aantal punten weggeeft, gebeurt dat bij Kwaliteit ZELDEN. Terwijl er in het bestek toch echt staat: de verhouding tussen Prijs en Kwaliteit is 30/70. Als je dan zeker die 30 punten van Prijs weggeeft, mag je toch verwachten dat je ook die 70 voor Kwaliteit echt gebruikt? Want anders schend je als inkoper Artikel 1.8, omdat je de verhouding P/K aanpast ten gunste van de inschrijver met de Laagste Prijs. 30/61 is echt iets anders dan 30/70.

De oplossing voor deze dwaling? Geef ook de inschrijver met het hoogste aantal Kwaliteitspunten ALTIJD het maximale aantal punten. Zo gebruik je ook echt die 30 én die 70 punten. De inschrijvers met een lagere kwaliteitsscore geef je met een goede formule ook de punten die hen toekomen.

De meest simpele en eerlijke formule voor Kwaliteit, die recht doet aan de werkelijke afstand tussen behaalde punten, is de volgende:

K-Score i = Ki * (Kmax / Khoogst)

Ofwel: de kwaliteitsscore Inschrijver is het door hem/haar behaalde aantal Kwaliteitspunten maal (het maximaal aantal haalbare K-punten gedeeld door het hoogste aantal behaalde kwaliteitspunten)

Dus na de eerste bepaling van het aantal werkelijke kwaliteitspunten per inschrijver zet je met deze formule dat aantal punten om naar een afgeleide score. Net zoals je dat eigenlijk doet met het afleiden van een offertebedrag naar een aantal P-punten. En dan pas tel je de P- en K-punten bij elkaar op tot de definitieve score. Pas dit standaard toe als inkoper, en je zet echt een hele belangrijke stap op weg naar Beter en vooral EERLIJKER Aanbesteden.

Eerlijk gunnen
Alfred

Alfred de Weert

Directeur Tendermanagement