613x bekeken

In NRC van 4 december de kop: EU-Rekenkamer: zorgen over gebrekkige concurrentie bij aanbestedingen.

EU-landen besteden ongeveer 2.000 miljard euro aan overheidsopdrachten, bijvoorbeeld voor de aanleg van infrastructuur.

In plaats van meer is er in de EU juist steeds minder concurrentie bij openbare aanbestedingen. In een kritisch rapport oordeelt de Europese Rekenkamer deze maandag scherp over Europese pogingen overheidsopdrachten aantrekkelijker te maken: die falen. Jaarlijks besteden EU-landen circa 2.000 miljard euro aan overheidsopdrachten, bijvoorbeeld voor de aanleg van infrastructuur of de inkoop van goederen, maar steeds minder bedrijven voelen ervoor daarnaar mee te dingen.

Rekenkamer-onderzoeker Helga Berger spreekt van een „verloren decennium” waarin de EU er niet in is geslaagd de concurrentie voor overheidsopdrachten te verbeteren. In 2014 zette de EU een hervorming in die openbare aanbestedingsprocedures aantrekkelijker moesten maken. Bij die hervorming werden EU-lidstaten onder meer opgedragen de procedures te vereenvoudigen en toegankelijker te maken voor het midden- en kleinbedrijf. Maar iets minder dan tien jaar later blijkt die geen effect te hebben. De duur van aanbestedingsprocedures nam in eerste instantie juist met 50 procent toe en de administratieve last wordt nog altijd als zwaar ervaren.