631x bekeken

Na de eerdere versies, GIBIT 2016 en GIBIT 2020, is op 5 december 2023 de GIBIT 2023 vastgesteld. Deze versie sluit aan op nieuwe maatschappelijke en technische ontwikkelingen.

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox, wat verwijst naar uniforme voorwaarden die gemeenten ondersteunen bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en -producten. Aangezien gemeentelijke diensten voortdurend digitaliseren, wordt de professionalisering van ICT-inkoop essentieel. De GIBIT-Toolbox vormt de fundamenten hiervoor. Op 14 mei 2021 zijn gemeenten via de ledenbrief "Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT)" geïnformeerd over het belang en de inhoud van de GIBIT. Op 5 december 2023 zijn de inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 officieel vastgesteld.

Het doel is om de inkoop van ICT te professionaliseren, aangezien gemeentelijke diensten steeds verder digitaliseren. De GIBIT-Toolbox dient als essentiële basis hiervoor.

De GIBIT 2023 Toolbox omvat diverse instrumenten die gebruikt moeten worden bij gemeentelijke ICT-inkoop, zowel onderhands als Europees. Deze Toolbox valt onder het 'Comply or Explain'-regime, wat betekent dat het verplicht is om de GIBIT 2023 te gebruiken, tenzij er een uitleg wordt gegeven waarom dit niet het geval is.

Bron: VNG IT Toolbox Contract