1498x bekeken

De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) is per 1 januari 2023 opgegaan in een nieuwe organisatie en gaat verder als de Rijksinkoopsamenwerking (RIS). Het pakket aan diensten voor inkoop blijft hetzelfde.

HIS sinds 1-1-2012

In 2012 gingen drie ministeries, te weten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het kerndepartement Financiën (FIN), samen inkopen en bundelen in een gezamenlijke inkooporganisatie, de HIS. Meerdere ministeries hebben zich sindsdien aangesloten. De krachtenbundeling was onderdeel van het streven naar een 'compacte' rijksdienst waarin onderdelen van de bedrijfsvoering van de rijksoverheid zo efficiënt (en daarom vaak centraal) mogelijk worden georganiseerd.

RIS vanaf 1-1-2023

De Rijksinkoopsamenwerking (RIS) is een shared service organisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels wordt er ingekocht voor de ministeries van AZ, BZ, BZK, Fin, VWS en SZW en worden de aanbestedingen uitgevoerd voor de rijksbrede categorieën Schoonmaak en Vervoer & Verblijf. In voorkomende gevallen voert de RIS ook aanbestedingen uit voor andere ministeries.

Zie nieuwe website! Den haag