1949x bekeken

De coronapandemie heeft bedrijven geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid van crises en economische tegenslagen. Veel organisaties waren niet voorbereid op de crisis en werden hard geraakt door de onverwachte wereldwijde economische gevolgen. In deze tijd geldt meer dan ooit dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat ze op dit soort uitdagingen voorbereid zijn.

Toen de crisis zich aandiende, reageerden ze echter niet allemaal op dezelfde manier. Sommige bedrijven waren beter voorbereid dan andere. De 'veerkrachtigen' (bedrijven die veerkracht in hun organisatie hebben gebracht) gaven blijk van een aantal eigenschappen die een voorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven die zich willen voorbereiden op toekomstige tegenslagen. Die bedrijven voerden nog vóór er problemen ontstonden strategische beslissingen door, waardoor ze de storm beter doorstonden dan hun concurrenten. Wie beter voorbereid wil zijn op deze onvoorspelbare tijden, doet er dus goed aan om te leren van de 'veerkrachtigen'.

Veerkrachtige bedrijven waren al voorbereid voor er iets gebeurde!

Het ultieme doel voor elk bedrijf is voorbereid zijn op alles wat er zou kunnen gebeuren. Dat je kunt meevaren op de golven, zonder kopje onder te gaan, dat is voor bestuurders het allerbelangrijkste.

Om goed voorbereid te zijn, zorgden veerkrachtigen in de eerste plaats voor financiële flexibiliteit binnen hun organisatie. Ze probeerden van hun schulden af te komen, terwijl andere bedrijven ze juist lieten oplopen. Dit leverde deze bedrijven meer slagkracht op voor toekomstige acquisities. Toen de crisis kwam, konden de veerkrachtige bedrijven door middel van fusies en overnames de concurrentietroeven verwerven die ze nodig hadden om de crisis door te komen. Het succes van veerkrachtigen was bovendien niet te danken aan hun timing op de markt, maar aan de voorbereidingen die ze al eerder hadden getroffen. Succesvolle bedrijven schroefden hun operationele kosten terug en focusten op operationele effectiviteit. Zo konden ze hun kosten verlagen, terwijl ze hun algemene omzet op hetzelfde niveau hielden als hun administratieve kosten.

Verder waren sommige bedrijven actief in anticyclische sectoren, waar de industrie niet zo sterk geraakt werd als in andere sectoren, waardoor hun inkomsten stabiel bleven. Deze sectoren kozen ervoor om zich op groei te richten, zelfs als dit betekende dat er meer kosten moesten worden gemaakt.

Bedrijven die succesvol zijn tijdens economische tegenslagen of onverwachte crises, hebben zich dus al vooraf voorbereid door belangrijke beslissingen door te voeren die op iedereen van toepassing zijn. Hoewel deze maatregelen op het moment zelf moeilijk waren, werd ermee voorkomen dat het bedrijf later, in moeilijke tijden, niet goed voorbereid was.

Digitalisering gaat een essentiële rol spelen in toekomstige crises

In de maanden van de pandemie is digitalisering voor veel bedrijven een strategisch doel geworden. Veel bedrijven hebben digitale oplossingen doorgevoerd waarmee ze kunnen reageren op de onvoorspelbare uitdagingen waarvoor bedrijven door de pandemie werden gesteld. Ook heeft de pandemie de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor bedrijven een boost gegeven. Deze technologieën kunnen de prestaties en concurrentievoordelen voor bedrijven versterken.

Om veerkrachtig te kunnen zijn, moeten bedrijven in kaart brengen welke processen kunnen en moeten worden gedigitaliseerd. Zo kunnen bedrijven digitalisering gebruiken als alternatief voor bezuinigingen binnen de hele organisatie. In het verleden is wel gebleken dat deze methode de effectiviteit en capaciteit vergroot. Bovendien kunnen bedrijven na de invoering beter communiceren met loyale klanten en dure IT-upgrades tijdens tegenslagen vermijden. Maar zo'n transformatie is niet iets dat even snel kan worden doorgevoerd. Zoiets vraagt toewijding en betrokkenheid van de juiste partijen. Voor toekomstige 'veerkrachtigen' is het van het allergrootste belang om in kaart te brengen welke processen er moeten worden gedigitaliseerd om waarde te creëren en welke initiatieven er nodig zijn om concurrerend te blijven.

De toekomst kan beter

De recente gebeurtenissen hebben getoond dat bedrijven voorbereid moeten zijn op onvoorspelbare tegenslagen die worden veroorzaakt door externe factoren. In het verleden hebben bedrijven laten zien veerkrachtig op deze uitdagingen te kunnen reageren doordat ze zich vooraf hadden voorbereid door strategische beslissingen door te voeren binnen de organisatie. Door nú technologieën te ontwikkelen en door te voeren, kunnen bedrijven toekomstige moeilijke tijden beter doorstaan. Wie zich niet door onvoorspelbare crises wil laten overrompelen, moet vroeg handelen, zich aanpassen en strategische beslissingen doorvoeren.

Storm
Ramonkok

Ramon Kok MSc BBA CS

Algemeen Directeur regio Benelux, Duitsland, Nordics & Oost-Europa bij de Manutan Groep | Lid Groepsdirectie