1928x bekeken

Een ambtenaar inhuren of berekenen of een extern bureau wel 'marktconform' aanbiedt? De handleiding Overheidstarieven geeft een handreiking waarbij gekeken is wat een uurtje ambtenaar daadwerkelijk 'kost'.

De handleiding Overheidstarieven (hierna: HOT) is om de kosten van het in dienst hebben van een medewerker inzichtelijk te maken. De handleiding is gebaseerd op gemiddelde tarieven op basis van de standaard kantooromgeving binnen de Rijksoverheid, maar kan breder binnen de overheid gebruikt worden.

De handleiding kan gebruikt worden voor het in rekening brengen van kosten voor bijvoorbeeld werkzaamheden, diensten, detacheringen of overhevelingen binnen de overheid. Dit kan gedaan worden door een integraal tarief per uur in rekening te brengen of door een budgetafspraak te maken die daarop is gebaseerd. Deze handleiding biedt voor elk van de ambtelijke salarisschalen een indicatief uurtarief.

De HOT geef gemiddelde uurtarieven per salarisschaal weer. De basis van de uurtarieven zijn de salarissen van medewerkers binnen de Rijksoverheid die vallen onder de CAO Rijk. Het uitgangspunt zijn de werkelijke gemiddelde loonkosten voor de Rijksoverheid per schaalniveau.

Het aantal productieve uren voor 2023 bedraagt 1.363 uren per jaar; aantal werkdagen 260; aantal contracturen 1.872

NB: Er hoef geen BTW in rekening te worden gebracht bij dienstverlening tussen organisaties die binnen het publiekrechtelijk lichaam Rijk vallen.

Bron: Rijksfinancien