1633x bekeken

Innovaties met de markt koop je niet in, je ontwikkelt scenario’s. Innoveren is de sleutel tot het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd door steeds complexer wordende geo-politieke, economische en klimaat-uitdagingen.

Weet je wat zo mooi is aan innovatie?

Het mooie aan innovatie is dat we vooraf vaak niet weten wat de uitkomst is en of/wanneer er een nieuwe oplossing voorhanden is! Wat we wel weten is dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert en vernieuwing altijd een continu karakter kent. Nieuwe technieken worden ontwikkeld en veranderen steeds sneller, maar ook het aanbod verandert sneller en hightech start-ups ontwikkelen meerdere ideeën. Dit doen ze alleen, in samenwerking met universiteiten of andere marktpartijen en ‘vermarkten’ dit via nieuwe businessmodellen. Denk hierbij aan modellen zoals ‘van bezit naar gebruik’, circulair inkopen door opkomende schaarste van grondstoffen, maar ook partnerschappen en co-creaties zijn modellen om risico’s van investeringen in innovaties beter te managen.

De dynamiek aan de supply en aan de buy kant verandert.

Contracteer je een relatie waarin je gaat innoveren waarbij de uitkomst nog onzeker is, bijvoorbeeld met een innovatiepartnerschap? Koop je een R&D traject in met een partner waarin je eerst gaat ontwikkelen en dan pas de oplossing gaat inkopen, bijvoorbeeld met pre-commercial procurement? Ga je een consortium oprichten waarin co-creatie met kleine flexibele start-ups de mogelijkheid krijgen een oplossing aan te dragen door bijvoorbeeld een innovatie-challenge?

Er zijn meerdere businessmodellen en dus ook diverse sourcingmodellen, hernieuwde relaties met de markt is noodzakelijk voor succes. Waar eerst vraag en aanbod nog goed te definiëren was, is dat met innovaties anders. Wat ga je tenslotte vragen, hoe ga je dit inkopen/aanbesteden en hoe meet je het resultaat? Wat als de ontwikkelingen in de maatschappij en aan de kant van innovaties steeds sneller gaan en je als organisatie deze trend mist? Dan weten we ook niet wanneer er zich een nieuw probleem voordoet! Dit is het onoverkomelijke maar juist ook weer het mooie van innovatie; het gebeurt toch wel, met of zonder jou.

'Don't try to predict the future’.....................................................

Updates en upgrades kunnen we vanuit een traditioneel inkoopperspectief best makkelijk aan. Lastiger wordt het als een trendbreuk nodig is omdat je als bedrijf niet meegaat en achterblijft, of, en dat heeft toch echt wel mijn voorkeur, als je als bedrijf radicale innovaties in gaat zetten om het verschil te maken en echt concurrentievoordeel (private sector) of een doorbraak forceren om een maatschappelijk voordeel te behalen (publiek belang).

...................................‘be prepared for the future’.................................

De leveranciers- en kennismarkt is nu al zo breed en omhelst al zo veel innovaties dat er een grote kans is dat de bestaande resources als kennis of producten beschikbaar zijn. Deze kunnen direct al waarde toevoegen. Vanuit ‘jouw’ eigen markt is dit wel te voorzien maar het mooie is dat er nog veel meer geïnnoveerd wordt in andere markten, wat mogelijk aan je zicht ontgaat. Denk bijvoorbeeld aan de vele start-ups met nieuwe inzichten. De bestaande, maar zeker ook de andere of nieuwe markten kunnen helpen bij het bereiken van je ambitie door te verbeteren in je vakgebied.

.....................................................................for a multiplicity of possible options.'

Wat heb je nodig (van de markt) om je ambities te behalen en vooral wat heeft de markt te bieden?

Innovatie-inkoop is het open staan voor nieuwe ideeën en oplossingen én het ontwikkelen van scenario’s en businesscases met de markt. Een uitnodiging aan creatieve oplossingen van disruptieve denkers. Het is het antwoord op de vraag; wie kan mij helpen deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren? Het is het aangaan van een relatie met een marktpartij of consortium waarmee je samen op zoek gaat naar de juiste oplossingen, die challengt met de nieuwe problemen. Een partij die mogelijke oplossingen met aandragen en dan uiteindelijk het scenario kiezen dat technisch, financieel, organisatorisch en juridisch het best haalbaar is.

Door een intensieve samenwerking en het challengen van je amitieuze innivatieve plannen op de markt kan je oplossingen aandragen voor problemen waarvan je (nog) niet wist dat je die had.

Basmarc

HIPselect

Supporter van Aanbestedingsmakelaar

Auteur: Bas Zuiderent (Manager Procurement Development Alliander / Innovatie-Expert) ism Marc Brugman (Managing Consultant HIPselect)

Talent in het vinden van Inkooptalent