978x bekeken

Golf, een sport die wereldwijd bekend staat om het hoge business gehalte waarbij het niet zozeer om het (golf)spel gaat maar waarbij vaak ook belangrijke informatie wordt uitgewisseld over de verdeling van inkoopbudgetten. Eigenlijk een plek waar de moderne professionele inkoper ook thuis hoort.

Maandag 4 september a.s. organiseren Hans Weusthof en Marc Brugman, met hulp van diverse sportieve sponsoren, inmiddels het 16e Inkopers op de golfbaan event!

Aan Hans en Marc de vraag waarom zij dit organiseren? Marc : “Belangrijkste voor ons is dat we professionals vanuit het vakgebied inkoop, publiek en privaat, Nederland en België, elkaar in een sportieve omgeving ontmoeten om ervaringen en ambities uit te wisselen” . Hans vult aan, “het is belangrijk voor inkoopprofessionals om relaties op te bouwen met vakbroeders. Daarnaast verrijken deze contacten de kijk op het vakgebied en maakt dit elkaar sterker in het krachtenspel waarin inkoop zich binnen de eigen organisatie vaak bevindt.”

Golf verbindt

Het Golfen is niet het doel, maar een middel dat mensen bijeenbrengt. Golf is een unieke sport. Golf is ontzettend divers. Iedere baan heeft een andere dynamiek, uitdagingen en speelervaringen. Bovendien speelt iedereen hetzelfde spel anders. Mensen voelen zich verbonden door de sport. Immers, men deelt dezelfde passie. Inkopers op de golfbaan speelt hier op in om individuen en inkoopteams met elkander te verbinden.

Netwerken is niet voor iedereen weggelegd. Door met elkander te golfen, waarbij de vaardigheden nadrukkelijk ondergeschikt zijn aan het luisteren naar de partner, en naderhand iets te eten of te drinken ontstaat er een sfeer waarin op een natuurlijke manier prettige relaties ontstaan. Ook de ontwikkelingen in Inkoop worden gemaakt door mensen en daar richten wij ons dan ook op. Het golfevent is een ideale mogelijkheid om in een ontspannen omgeving met vakbroeders van gedachte te wisselen en ervaringen te delen.

Deelnemen? ( ook als je nog weinig ervaring hebt!)

Kun je nog niet golfen dan wordt een clinic, onder professionele leiding, aangeboden en kun je je kunsten vertonen op de oefenbanen. Ben je in het bezit van een GVB of heb je ruimschoots voldoende kunde en ervaring binnen het golf dan gaan we na het inslaan meteen de baan op (18 holes)! Uiteraard wordt deze dag afgesloten met een uitgebreid diner.

Hans en Marc nodigen iedereen met een relatie tot het inkoopvak en met de juiste “spirit” van harte uit om zich aan te melden voor “Professionele inkopers op de golfbaan, 2023” .

nb: Kom alleen of neem dit jaar ook je inkoopcollega's mee! Dit mag je niet missen!

Inkopers op de golfbaan 2023, mede mogelijk gemaakt door:

Schrijf je tijdig in! Iog2022 nevi kar
Logo IOG

Inkopers op de Golfbaan

Hans & Marc