403x bekeken

Er zijn relatief veel inkopers die graag aan het MKB willen gunnen of de voorkeur geven aan Lokaal inkopen. Toch lukt dat niet altijd en blijft de vraag dus: Hoe kan dat? TenderNed heeft een onderzoek gedaan naar het aantal inschrijvers en gunningen per opdrachtgrootte. Hierbij lag de focus op MKB en Grootbedrijven.

Wil je de volgende keer meer inschrijven vanuit het MKB, houd dan rekening met de belangrijkste belemmeringen voor inschrijvingen:

  • Onnodig hoge eisen.
  • Te grote omvang van de opdracht.
  • De kosten die gepaard gaan met het doen van een inschrijving.


Daarnaast wordt bevonden dat de belangstelling het grootst is voor aanbestedingen vanaf €100.000. Het mkb richt zich vooral op de middelgrote opdrachten en de voorkeur van het grootbedrijf gaat uit naar grote opdrachten. Kort een samenvatting van de belangrijkste punten uit dit onderzoek:

  • Kleinere opdrachten gaan in de meeste gevallen naar het mkb. Het opdrachttype maakt daarbij niet uit.
  • Bij 41% van de aanbestedingen schrijven alleen mkb-bedrijven in.
  • Bij 44% van de aanbestedingen bestaat het aantal inschrijvingen uit een mix van mkb en grootbedrijven.
  • In slechts 15% van de gevallen schrijven alleen grootbedrijven in.
Bron: TenderNed Inschrijfgedrag mkb en g

Inkoopadviseur HIP

Bjorn Coenradie