802x bekeken

Geregeld is er kritiek van ondernemens op het verloop van aanbestedingsprocedures, denk aan te grote aanbestedingen waardoor kleine ondernemers niet mee kunnen doen ( dis-propotioneel) , slechte communicatie tijdens een aanbesteding en onduidelijkheid bij gunning. Verhaal halen leidt vaak tot veel frustratie en naar de rechtbank gaan is vaak ingewikkeld en ook niet wenselijk.

Het (inmiddels demissionaire) kabinet lijkt met een nieuw wetsvoorstel de teugels toch wat strakker te willen aantrekken. Aanbestedende diensten worden wettelijk verplicht om een klachtenloket in te richten, waar ondernemers én brancheorganisaties al in een vroeg stadium terechtkunnen met klachten over de procedure. Over dit wetsvoorstel is een internetconsultatie gestart, die loopt tot en met 14 september 2023.

Rol van Commissie van aanbestedingsexperts wordt versterkt

Uit analyses blijkt dat aanbestedende diensten 'niet of nauwelijks bereid zijn' om de adviezen van de CVEA op te volgen, zo staat in een toelichting bij het wetsvoorstel. Daarom denkt het kabinet dat 'niet-bindende instrumenten' niet het gewenste effect zullen opleveren en dat alleen een wetswijziging de rechtsbescherming voor ondernemers verbetert. De adviezen van de CVAE blijven niet-bindend, maar de aanbesteder wordt wel verplicht om de aanbestedingsprocedure op te schorten tijdens de behandeling van een klacht. Ook moeten de aanbestedende diensten het beter uitleggen als zij een CVAE-advies niet toepassen.

Bron: Overheid.nl / Rendementonline