394x bekeken

Mirjam Kibbeling werkt samen met de Rijksoverheid, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam aan het convenant 'Opleiden tot inkopers met impact'. Het doel is het creƫren van een optimale verbinding tussen het afstudeerniveau van hogescholen en de instroom in de inkoopkolom van de Rijksoverheid.

Het kenniscentrum brengt studenten, onderzoekers en professionals samen rondom actuele, complexe vraagstukken waarin publieke inkoop het verschil kan maken, aldus Lector Publieke Inkoop, Mirjam Kibbeling.

Professionalisering van Inkoop

Jaarlijks spendeert de Rijksoverheid meer dan 10 miljard euro aan inkoop bij diverse bedrijven en organisaties. Deze inkoop omvat onder andere medische apparatuur voor bevolkingsonderzoek, windmolens op zee voor energievoorziening, de aanleg van infrastructuur en de zorgpas van je moeder. Duurzaam, circulair, sociaal en innovatief inkopen is de nieuwe standaard.

Het lectoraat is een onderdeel van een bredere samenwerking tussen hogescholen en de Rijksoverheid, met als doelen het optimaliseren van de aansluiting van afstudeerders op de inkoopkolom van het Rijk en het vergroten van de bekendheid van deze kolom onder studenten.

Kennisuitwisseling tussen Hogescholen en het Rijk

Het nieuwe lectoraat focust ook op het gezamenlijk ontwikkelen van het vakgebied publieke inkoop door kenniscreatie en kenniscirculatie tussen het Rijk en de hogescholen. Gezamenlijk streven zij ernaar de inhoud en positie van het vakgebied publieke inkoop in Nederland te professionaliseren en te verstevigen.

Bron en lees meer : HHS Talent