1809x bekeken

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen begint bij de visie en planvorming, het MVI-actieplan, het DOEN, en de monitoring. Het vertalen van uw ambities naar concrete acties. Hoe laat u aan marktpartijen weten dat MVI leidend gaat worden in uw inkoopproces en hoe kunt u als opdrachtgever een betekenisvolle bijdrage leveren voor mens en maatschappij.

Begin dit jaar heeft het Rijk het nieuw nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), genaamd Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact gepresenteerd voor 2021-2025. Dit plan heeft als doel het stimuleren van alle overheden om hun inkoopkracht in te zetten op het terrein van CO2-uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te -pakken in internationale ketens. De ambitie van het Nationaal plan MVI 2021-2025 is om een krachtige impuls te geven aan de toepassing van MVI door overheden, zodat er veel meer impact ontstaat op de markt.

Vanuit HIP (Holland Inkoop professionals) is er een projectteam opgezet dat ondersteuning biedt en u kan helpen bij het vertalen van de doelen uit het nieuwe Nationaal Plan MVI naar een concreet plan voor uw eigen organisatie. Het programma begint met de basis vanuit het nieuwe manifest en zal uiteindelijk op maat gemaakt worden voor iedere organisatie. In 2022 komen er meerdere ondertekenmomenten, uw organisatie mag hierbij natuurlijk niet ontbreken.

Hoe ga je als organisatie om met het nieuwe Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2022 – 2025? Ga je dit ondertekenen of ga je er ook daadwerkelijk iets mee doen!?

Hip Logo Blue Green

Holland Inkoop Professionals

Supporter van Aanbestedingsmakelaar.nl