2150x bekeken

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop. Dit sluit goed aan bij het kabinetsbeleid om de inkoopkracht van overheden te benutten voor de duurzame transitie van Nederland.

Met behulp van deze tool op www.mviciteria.nl/nl (bron) kunt u voor diverse MVI-productgroepen op drie ambitieniveaus concrete MVI-criteria kiezen. De tool is een hulpmiddel en werkt het best als ambities van te voren zijn bepaald. Zie Over MVI-criteria voor meer informatie.

In de periode 1 april t/m 30 april kunt u in het kader van het jaarlijks kleinschalig onderhoud feedback geven bij ieder afzonderlijk criterium middels de feedbackknop.