1803x bekeken

Net als in 2018 en 2019 vormde het niet correct volgen van de Europese aanbestedingsrichtlijn de meest voorkomende reden dat de accountant geen goedkeurende verklaring gaf, zo is te lezen in het jaarlijkse Onderzoek verantwoording gemeenten.

De meeste jaarrekeningen krijgen overigens wel een goedkeurende verklaring, maar er zijn grote verschillen waarneembaar per provincie. Het aandeel met een goedkeurend oordeel op rechtmatigheid steeg van 85,4 procent naar 90,1 procent. Goed is te zien dat het aantal gemeentes dat tegen een onrechtmatigheid aanliep vanwege fouten op Europese aanbesteding wel afnam in 2020.

Onrechtmatigheid