1874x bekeken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd.

De wijziging beperkt de buitensporige toepassing van rechtsverwerkingsclausules en bevordert een goede klachtafhandeling. Hierbij gaat het om het evenwicht tussen zo vroeg mogelijk vragen stellen door opdrachtnemers en een redelijke opstelling van opdrachtgevers wat betreft rechtsverwerking. Hiermee wordt de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers hersteld.

De wijziging treedt op 1 januari 2022 in werking.

Bron: Pianoo