1410x bekeken

Opvolger Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) 2017 bekend

Zeist <Nevi> – Nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector zijn gelanceerd. De nieuwe inkoopvoorwaarden bieden zorginstellingen een breed gedragen juridische standaard die voldoet aan de eisen van deze tijd om de administratieve lasten bij instellingen en leveranciers te beperken en het contracteren makkelijker te maken.

Voor de circa 2.500 zorginstellingen in Nederland is dit de opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) opgesteld in 2017. Nieuw in de AIVG 2022 is dat maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nu integraal is opgenomen. Ook is rekening gehouden met huidige en toekomstige technische ontwikkelingen die producten en diensten in de zorg raken en is de leesbaarheid verbeterd.

Over Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

Inkoop voor de zorg is constant in beweging. Zo staat duurzaamheid hoog op de (inkoop)agenda en is de beschikbaarheid van materialen en apparatuur momenteel in bijna elke zorginstelling een issue. Ook wet- en regelgeving is continu in verandering in de zorg. Reden om de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) aan te passen aan veranderende (economische) omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit in de zorg.

Werkgroep

De nieuwe AIVG 2022 is opgesteld door een werkgroep vanuit diverse samenwerkingsverbanden, disciplines en branches. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), ActiZ, organisatie van zorgondernemers, de Nederlandse GGZ en Nevi Zorg hebben de AIVG 2022 vastgesteld.

Ook hebben Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), Santeon, Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ), mProve en Zorgservice XL de nieuwe voorwaarden aangenomen.

Nevi Brandclaim Rgb

NEVI

Supporter van Aanbestedingsmakelaar.nl