2335x bekeken

In binnenlandsbestuur.nl is te lezen dat de inkoopomvang van de Nederlandse Overheid door de Europese Unie geschat wordt op ca € 140 miljard. Em. prof. dr. Jan Telgen hoopt dat met deze cijfers de overheid en ook de politiek het belang van de overheidsinkoop gaat inzien.

Overheidsinkopen beslaan ca 20% van ons Bruto Binnenlands Product (€ 700 miljard). Een percentage dat overigens voor veel ontwikkelde landen geldt. Als je volgens de heer Telgen een vergelijking maakt met de begroting van de Nederlandse overheid (ca 300 miljard) bedraagt het aandeel overheidsinkopen zelfs 45%!

De heer Telgen meent dat het tijd is voor een overkoepelend beleid en coördinatie van acties in plaats van inkopen per departement, gemeente, provincie of publiekrechtelijke organisatie. Immers, het is een enorm hoeveelheid geld dat wordt ingezet in onze nationale economie. Hij sluit aan bij de oproep van de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau om qua beleidsbepaling de departementenstructuur te verlaten en te werken vanuit probleemvelden of aandachtsvelden. Inkoop is wat de heer Telgen betreft zeker zo’n aandachtsveld.

Afbeelding: Pixabay