763x bekeken

Huidige stand van zaken van inkopen door private ondernemingen in Nederland weergegeven in Nederlandse Barometer Inkopen 2023

Zeist – In het vandaag verschenen Nevi rapport wordt t de huidige stand van inkopen in private ondernemingen in Nederland weergegeven. In het rapport komt als conclusie naar voren dat het beheersen van supply(chain) risico’s en kosten beheersing en – reductie de hoogste prioriteit heeft, op enige afstand gevolgd door innovatie realiseren met leveranciers en duurzaam inkopen (sustainabillity).

Andere conclusies uit het rapport zijn dat de inzet van digitalisering zich met name laat vertalen door het inzetten van software om supply(chain)risico’s te mitigeren en kostenbeheersing/-reductie te realiseren. Software wordt momenteel vooral ingezet om de operationele inkoopprocessen te automatiseren en zo kosten te besparen. Wat verder opvallend is dat cybersecurity en het realiseren van innovatie met leveranciers prestatie-indicatoren zijn waar de minste aandacht naar uitgaat.

Inkoop als versneller prestaties en weerbaarheid ondernemingen

Bij private ondernemingen met een hoge inkoopvolwassenheid wordt ‘inkoop’ bewust ingezet als versneller om de prestaties en weerbaarheid van de onderneming te verbeteren door sterk in te zetten op het managen van inkoopcategorieën, leveranciers(ketens) en inkoopteams en digitalisering.

Dat Inkoop een discipline is van organisaties die steeds meer het verschil kan maken is inmiddels duidelijk. Maar wat is eigenlijk de feitelijke situatie in Nederland? Met het tweejaarlijkse onderzoek ‘Nederlandse Barometer Inkopen in de private sector’ is de huidige stand van zaken van inkopen door private ondernemingen in Nederland in beeld gebracht waar onder andere is gekeken waar de focus op ligt in het desbetreffende jaar, hoe wordt de inkooporganisatie geprofessionaliseerd en in welke mate word digitalisering hiervoor ingezet.

Over de onderzoekende partijen

Het representatieve onderzoek is uitgevoerd door Nevi, Nederlandse Vereniging voor Inkoop- en Supplymanagement in samenwerking met kennispartner Onventis. Met het barometeronderzoek willen de onderzoekers een bijdrage leveren aan het op een hoger niveau brengen van inkoop, voor het individu, organisaties en de maatschappij. Door het jaarlijks uitvoeren van dit barometer onderzoek wordt de ontwikkeling van de inkoopfunctie in de private sector in kaart gebracht en kan deze door de tijd worden gevolgd.

Nevi_NL Barometer Rapport 2023.pdf
2.89 MB
Persbericht_Nederlandse Barometer Inkopen 2023_20230627.pdf
122.17 KB


Nevi Brandclaim Rgb