403x bekeken

Een recente enquête, uitgevoerd door adviesbureau Linkels & Partners, onthulde een verontrustend beeld van de behandeling van lokale leveranciers door de overheden op het eiland. Met 79 deelnemende ondernemers, waarvan 78 lokaal gevestigd en één van buiten het eiland, schildert deze enquête een somber beeld van de uitdagingen waarmee lokale bedrijven worden geconfronteerd in de inkoopsector.

Veranderend Landschap van Aanbestedingen op Bonaire

De kern van de enquête bracht enkele verontrustende bevindingen aan het licht. De bekrompenheid in het aanbestedingsbeleid van de overheden op Bonaire is een van de meest zorgwekkende aspecten. Opvallend is dat 42% van de ondernemers twijfelt of het OLB zich überhaupt inspant voor lokale aanbestedingen. Deze bevindingen weerspiegelen het gebrek aan vertrouwen van lokale bedrijven in het inkoopbeleid van de overheid. Deze problematiek wordt nog verder versterkt door het feit dat maar liefst 50% van de respondenten van mening is dat de RCN zich helemaal niet inzet voor lokale aanbestedingen.

Pijnlijke Realiteiten voor Lokale Ondernemers

Een blik op de diverse bedrijfstakken van de deelnemende ondernemers onthult een breed scala aan vertegenwoordigde sectoren, variërend van adviesbureaus tot IT-bedrijven. Ondanks deze diversiteit lopen ze allemaal tegen vergelijkbare pijnpunten aan. Het meest prominent zijn de klachten over oneerlijke concurrentie door bedrijven die geen belasting betalen op het eiland, een afwijkende kostenstructuur hebben en toegang hebben tot goedkopere financiering van buiten Bonaire.

Belastingontwijking en Gebrek aan Actief Beleid

Een ander alarmerend aspect dat naar voren komt uit de enquête is het geloof onder ondernemers dat de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) weinig tot niets doet om belastingontwijking door buitenlandse aanbieders tegen te gaan. Deze vorm van belastingontwijking, waarbij bedrijven die lokaal diensten aanbieden geen lokale belastingplicht hebben, vormt een van de grootste ontevredenheden van lokale ondernemers. Bovendien wordt het gebrek aan actief beleid om producten of diensten zoveel mogelijk bij lokale aanbieders in te kopen, door maar liefst 42% van de respondenten als een pijnlijk feit ervaren.

Een Blik naar de Toekomst (volgens bron)

De bevindingen van deze enquête zijn alarmerend en werpen een scherp licht op de uitdagingen waarmee lokale ondernemers op Bonaire worden geconfronteerd. Het is nu van essentieel belang dat er een brede bewustwording wordt gecreëerd over deze kwesties en dat er actie wordt ondernomen om het aanbestedingsbeleid eerlijker en gunstiger te maken voor lokale ondernemers op Bonaire. Deze inzichten bieden (volgens Bonaire NU) een cruciale kans voor reflectie en actie, waarbij een eerlijkere behandeling van lokale leveranciers niet langer een verre droom is, maar een werkelijkheid waar we gezamenlijk naar moeten streven.

Inkoopadviseur HIP

Bjorn Coenradie