432x bekeken

De discussie of Nederlandse woningcorporaties onderworpen moeten worden aan Europese aanbestedingsregels blijft voortduren zonder direct uitzicht op een oplossing. De Europese Commissie is van mening dat deze corporaties, gezien als publieksrechtelijke instellingen, aan deze regels moeten voldoen. Deze interpretatie stuit echter op weerstand van zowel de Nederlandse overheid als Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Langdurige Juridische Procedure

De kwestie is inmiddels in handen van het Europese Hof, waar een uitgebreide juridische procedure verwacht wordt. Deze begint met een schriftelijke behandeling waar beide partijen, de Europese Commissie en Nederland, hun argumenten uiteenzetten, gevolgd door een mondelinge zitting en ten slotte een uitspraak. Dit proces kan enkele maanden in beslag nemen.

Tot op heden zijn er geen indicaties dat de Europese Commissie de zaak op korte termijn voorlegt, wat de onzekerheid voor de woningcorporaties verlengt. Ondertussen adviseert Aedes de corporaties om hun interne inkoopprocedures zorgvuldig te blijven hanteren en voor te bereiden op mogelijk veranderende regelgeving.

Voortdurende Onzekerheid

Het gebrek aan duidelijkheid blijft een punt van zorg voor de sector. De beslissing van het Hof zal cruciale gevolgen hebben voor de manier waarop woningcorporaties hun inkoop moeten regelen. Tot die uitspraak blijft de sector in onzekerheid of en wanneer zij mogelijk moeten voldoen aan strenge Europese regels omtrent aanbestedingen.