1516x bekeken

Nederland doet het in Europa slecht op het gebied van SOCIAAL INKOPEN. Dat is het beeld. We ‘bundelen onderaan op lijstjes', zijn ‘het slechtste jongetje van de klas’ en ‘lopen achter’, wordt er vaak gezegd. Maar is dat ook echt zo?

Duidelijk moge zijn, dat als je ‘sociaal inkopen’ definieert als inkopen bij sociale ondernemers (in de meest breedste zin van het woord) dat er dan is er nog een hele wereld te winnen is. Zeker als je sociaal inkopen ook verbreed naar duurzaam, circulair en toekomstgericht inkopen. Maar hoe verhoudt Nederland zich nu echt tot ander Europese landen?

ONDERZOEK NAAR SOCIAAL INKOPEN.

Voor een onderzoek is Giancarlo Carboni, Manager Bureau Social Return Amsterdam, op zoek naar data of uitgevoerd (wetenschappelijk) vergelijkend onderzoek waaruit blijkt hoe Nederland het doet in vergelijking tot andere Europese landen als het gaat om sociaal inkopen. Hij heeft het zelf (nog) niet kunnen. Wel heel veel inspirerende voorbeelden van sociaal inkopen of sociaal ondernemen in Europa, publicaties over aanbestedingstechniek en rechtsvormen, maar geen onderzoek waarin sociaal (of duurzaam) inkopen in Europese landen (kwantitatief) met elkaar worden vergeleken.

Gioncarlo

Giancarlo Carboni 

Manager Bureau Social Return Amsterdam