433x bekeken

In de dynamische wereld van inkoop speelt het thema van maatschappelijk verantwoord inkopen een cruciale rol. Echter, voldoet een kritische blik op de implementatie van Social Return on Investment (SROI) binnen de Rijksoverheid (zie bijlage). Deze analyse onthult enkele opmerkelijke trends en uitdagingen in het streven naar een inclusievere arbeidsmarkt.

Veranderde Prioriteiten (Trends)

In een tijd waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog op de agenda staat, blijkt uit onderzoek dat (met enkele uitzonderingen) de Rijksoverheid moeite heeft om contractuele afspraken rond social return na te leven. Leveranciers benadrukken de kloof tussen verwachtingen en de daadwerkelijke keuzes van de opdrachtgever (zie bron).

In essentie staat de Rijksoverheid op een kruispunt wat betreft social return. Het onderzoek benadrukt dat het niet voldoende is om enkel verplichtingen aan de voorkant van een aanbesteding op te leggen; er is behoefte aan doorzettingsvermogen en betrokkenheid gedurende de gehele contractperiode.

Leveranciers missen een strategische partner binnen de Rijksoverheid die gespecialiseerde kennis en begeleiding biedt op het gebied van SROI. Hier is een oproep tot verandering nodig.

Als we de weg naar duurzame en sociale impact willen inslaan, is contractmanagement van essentieel belang. Contractmanagers spelen een sleutelrol in het waarborgen van naleving en het bereiken van gestelde doelen.

Conclusie

Het is duidelijk dat social return niet langer een eenmalige verplichting moet zijn tijdens de aanbestedingsfase. Het is een doorlopend proces dat aandacht en betrokkenheid vereist, zelfs na de contractondertekening. Contractmanagement speelt een sleutelrol in het behalen van sociale impact.

Vragen voor de lezer

Hoe ziet u de rol van social return binnen uw inkoopbeleid? Heeft u suggesties om de huidige praktijken te verbeteren? Deel uw inzichten en ideeën in de LinkedIn-groep om samen te werken aan een meer inclusieve en verantwoorde toekomst in inkoop.

Bjorn

Inkoopadviseur HIP

Bjorn Coenradie

Bjorn Coenradie

Coenradie@hollandinkoopprofessionals.nl

Linkedin: Bjorn Coenradie | LinkedIn

Tel: 06-18598696