124x bekeken

Publieke inkoop is een middel om het bedrijfsleven richting te geven.

Overheden kopen elk jaar voor ruim 100 miljard euro aan producten en diensten in bij bedrijven. Inkoop op deze schaal beïnvloedt de markt en maatschappij aanzienlijk. Helaas blijft deze potentie grotendeels onbenut.

Sociaal en duurzaam inkopen is nog geen staand beleid bij de overheden. Waarom kiezen ze niet standaard voor bedrijven die duurzame en sociale innovatie vooropstellen? Deze manier van marktontwikkeling stimuleren is effici├źnter dan andere vormen van overheidsingrijpen. En duurzame bedrijven vragen zelf ook om stimulerende voorwaarden. Laat overheden hun enorme inkoopkracht inzetten als hefboom voor duurzame en sociale innovatie. Neem medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst, koop in bij cateraars die werken met duurzaam en regionaal geproduceerd voedsel, en kies voor bouwbedrijven die zo veel mogelijk gerecyclede materialen gebruiken.

Duurzaam en sociaal als standaard in het publieke inkoopbeleid. Dat is waar wij voor pleiten. Helaas is hier de afgelopen jaren te weinig vooruitgang op geboekt. Nog te vaak is duurzaamheid een klein element van het inkoopproces, of is er helemaal geen aandacht voor.

Waarom blijft duurzame inkoop achter op de ambitie? lees verder....