1402x bekeken

Podcast 29 – It’s all about the money, de kosten van een aanbesteding

Als we het hebben over aanbesteden vergeten we nog weleens dat daar kosten mee gemoeid zijn. Heel veel kosten, zowel bij inschrijvers als bij aanbestedende diensten. Voornamelijk de uren en de bijbehorende kosten van de mensen die zich ermee bezighouden. In deze podcast ontrafelen we die verschillende soorten uren en de daarmee gepaard gaande kosten. Waaraan besteden inschrijvers en aanbestedende diensten de meeste tijd? Welke mensen zijn er aan beide kanten bij een aanbesteding betrokken? Kun je hun inzet en kosten op basis van uurtarieven inzichtelijk maken? En hoe verhouden die kosten zich vervolgens tot de waarde van de opdracht die wordt aanbesteed?

Podcast 28 – Presentaties en interviews, inschrijvers op bezoek bij aanbestedende diensten

Bij sommige aanbestedingen maken presentaties en interviews deel uit van kwalitatieve gunningscriteria. Is er een onderscheid tussen presentaties en interviews? Wat willen aanbestedende diensten daarmee bereiken? En hoe past dat dan binnen de rest van de gunningscriteria? Zijn ze gelijkwaardig aan de andere criteria of komen ze aan bod in een laatste, aparte fase van de beoordeling? Krijgen alle inschrijvers de kans om zich te presenteren of slechts een deel van de inschrijvers? Stelt een aanbestedende dienst nog bijzondere eisen aan de presentaties en interviews en wat wordt er vervolgens beoordeeld? Waar ligt de scheidslijn tussen subjectiviteit en objectiviteit? Kunnen inschrijvers zich hierop voorbereiden en zo ja hoe dan?

Podcast

Alles over Aanbesteden

Octavia Siertsema en Peter Streefkerk

Alles over Aanbesteden

Octavia Siertsema en Peter Streefkerk

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Wil je een abonnement op onze podcasts? Ga dan naar Spotify (https://spoti.fi/3sPDQnq) of Deezer (https://lnkd.in/epBUF2Tk) en volg ons automatisch. Wel zo gemakkelijk.