379x bekeken

𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗕𝗶𝗷𝘇𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗯𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗮𝗮𝗻𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻, 𝗵𝗼𝗲 𝘇𝗶𝘁 𝗱𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀?

De aanbestedingswetgeving kent een aantal bijzondere en onbekende aanbestedingen. Aanbestedingen die om verschillende redenen anders in de markt worden gezet dan via een openbare of niet-openbare procedure. En soms zelf helemaal niet gepubliceerd worden. We hebben het dan over de zogenoemde uitgesloten opdrachten. Bijvoorbeeld bepaalde defensieopdrachten, opdrachten voor de huur van onroerend goed en gevallen waarbij sprake is van inbesteden en quasi-inbesteden.

Maar ook enkelvoudig en meervoudig onderhandse opdrachten onder de drempelbedragen mag je rekenen tot de onbekende opdrachten. Waarom worden die niet gepubliceerd? Hoe kom je daar als inschrijver achter? Kun je daar toch aan mee doen? En wat te denken van de Sociale en andere specifieke diensten, de zogenaamde SAS-Diensten. Waar wijken die aanbestedingen af van gewone aanbestedingen? Waarom is het een aparte categorie?

Tenslotte staan we stil bij de excuses die worden gebruikt om niet te hoeven aanbesteden, want dat zijn per slot van rekening ook onbekende aanbestedingen. Met als argument doelmatigheid boven rechtmatigheid. Mag dat? Zou ook snelheid een reden kunnen zijn om de aanbestedingsregels niet toe te passen? Bijvoorbeeld vanwege een spoedeisend karakter.

Onbekende aanbestedingen zullen na het beluisteren van deze podcast niet helemaal onbekend meer zijn en dat geldt ook voor Sociale en andere specifieke diensten:

Podcast

Alles over Aanbesteden

Octavia Siertsema en Peter Streefkerk

Alles over Aanbesteden

Octavia Siertsema en Peter Streefkerk

Alles over Aanbesteden

Octavia Siertsema en Peter Streefkerk

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers.