2608x bekeken

Professioneel inkopen bij de overheid: een vak apart? Of niet? Dé overheid bestaat uiteraard niet en het beeld van inkopen door de overheid is dan ook niet helder. In het studieboek Professioneel inkopen ( Kees Gelderman, Bé Albronda & Freek Andriesse, 6e druk ) is een heldere samenvatting te lezen, een aanrader voor beginnende overheidsinkopers en een ieder die te maken krijgt met een professionele inkoper.

In het studieboek wordt ingegaan op de omvang van de overheidsinkoop en de professionalisering die daar duidelijk op gang is gekomen. Tevens worden de meest opvallende kenmerken van public procurement besproken en volgt een verhandeling over het organiseren van inkoopactiviteiten bij de overheid en de initiatieven om te komen tot gezamenlijke inkoop

“….Sommigen zijn van mening dat de professionalisering van inkoop in de publieke sector feitelijk neerkomt op het imiteren van best practices uit de private sector (Murray, 2002), anderen vinden dat bedrijven ook het nodige kunnen leren van de publieke sector, al is het maar op het gebied van transparantie, verantwoording, doelmatigheid en integriteit als belangrijke uitgangspunten voor het (inkoop)beleid. Binnen inkoopkringen viel nog niet zo heel lang geleden te beluisteren dat inkoop door de overheid ‘lichtjaren achterloopt’ op het bedrijfsleven. Inmiddels is deze conclusie achterhaald door de inhaalslag in veel overheidsorganisaties. Bij de overheid is de belangstelling voor inkoop de laatste jaren sterk toegenomen. Niet in de laatste plaats vanwege enorme inkoopblunders”

Lees meer over inkopen bij de overheid via onderstaande link.. Vanaf pag 57, paragraaf 1.6