1908x bekeken

Gisteren werd het regeerakkoord 2021-2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' na lang wachten gepubliceerd. Aanbesteden en aanbestedingsrecht krijgt in vergelijking met het vorige akkoord 2017-2021 minder aandacht. In drie paragrafen wordt er verwezen naar de inkoopfunctie van de overheid (t.o.v. negen relevante overwegingen in het vorige akkoord).

Focus op MKB, arbeidsmarktdiscriminatie en voedsel

De link tussen aanbesteden en het MKB lijkt een standaardoverweging te zijn in politiek en beleid van de overheid. Net als in het vorige akkoord komt het nu ook weer terug. Onduidelijk is echter of er hier verwezen worden naar strategisch aanbesteden om duurzaamheid en sociale inclusie te versterken of dat er gedoeld wordt op meer opdrachten voor het MKB (het laatste lijkt de correcte interpretatie). Verder komt arbeidsmarktdiscriminatie en uitsluiting van aanbestedingen aan de orde. Interessant is de verwijzing naar duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. Zeker vanuit interne markt perspectief kan er hier een spanningsveld met het Europees recht optreden. Ook moet niet uit het oog verloren worden dat lokale productie (buiten seizoen bijv.) niet altijd duurzamer is. De relatie tussen aanbesteden en klimaatverandering schittert tot slot in afwezigheid.

Relevante overwegingen

  • Samen met ketenpartijen en de Autoriteit Consument en Markt maakt de overheid bindende afspraken om de positie van de boer in de keten te versterken. We verwachten een nietvrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de retail. Waar nodig worden afspraken juridisch geborgd. Van supermarkten verwachten we transparantie over de wijze waarop hun gehele assortiment aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt, inclusief duurzaam inkoopgedrag en een eerlijke prijs voor boeren. We onderzoeken op welke wijze een bijdrage van de consument aan de verduurzaming van de landbouw vormgegeven zou kunnen worden. Om bewuste keuzes te stimuleren wordt in Nederland geproduceerd voedsel voorzien van een herkomstetiket. De overheid committeert zich bij haar inkoop aan duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel.
  • Voor deze coalitie is het mkb belangrijk. Het groei- en innovatief vermogen van mkbondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat betekent een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij we met de mkb-toets bij wetgeving toetsen of regels ook voor een mkb-ondernemer uitvoerbaar zijn. Het betekent ook het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, het wegnemen van onnodige belemmeringen bij financiering, het dichten van de financieringskloof, ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming, een betere positie van ondernemers in het faillissementsrecht en een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen. -
  • Wij treden op tegen organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme met boetes en een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan makelaars, verhuurders, 26 uitzendbureaus en vastgoedbemiddelaars. Ook kunnen organisaties zich hieraan schuldig hebben gemaakt uitgesloten worden van overheidssubsidies en de gunning van opdrachten en gaat de overheid aan de slag met de mogelijkheden van anoniem solliciteren en ‘open hiring’.
Pasfoto Willem

Willem A. Janssen

Universitair Hoofddocent I Associate Professor - Universiteit Utrecht

Afbeelding: Pixabay