3511x bekeken

Van de ongeveer 500 inkoopfuncties bij de rijksoverheid worden 80 tot 100 plekken structureel moeilijk ingevuld. Verkeerde functieomschrijving zeggen betrokkenen: “Je bent eerder makelaar dan inkoper”.

DGOBR/WM/EC/2008/2 is het vacaturenummer. Recruiter is de functie. Om het tekort aan goed opgeleide inkopers bij de Rijksoverheid te bestrijden. gaat het Regiebureau professionele wervers inzetten.E?n recruiter uit een team van vijf wordt verantwoordelijk voor ‘het ontwikkelen en uitvoeren van de rijksbrede arbeidsmarktstrategie voor de doelgroep inkopers. Concreet houdt dit in dat er actief op zoek wordt gegaan naar zij-instromers met liefst een economische of juridische achtergrond. Daarnaast gaat het Regiebureau enthousiaste inkopers van de Rijksoverheid inzetten voor promotie. op de website. in brochures en op banenmarkten.

Het Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie Rijk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wervingsacties. Woordvoerster Charlotte van der Grift legt uit waarom de Rijksoverheid zoveel moeite heeft met het vullen van vacatures: “Enerzijds heeft het natuurlijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt en de salarismogelijkheden in het bedrijfsleven”. stelt ze. “Anderzijds kleeft er een onwaarachtig beeld aan het vak. Potentiële kandidaten associëren inkoop vaak met verkoop. of erger: met het inkopen van kantoorartikelen. Dat maakt het vak voor hen er niet bepaald aantrekkelijk op. Maar inkopen bij de Rijksoverheid is juist veel meer een juridische of economische functie. Je bent met grote projecten bezig die maatschappelijk belang hebben of politiek gevoelig kunnen liggen. Dat is nog onvoldoende bekend. ”

Volgens Van der Grift zijn 80 tot 100 ‘hoge’ inkoopfuncties bij de Rijksoverheid structureel moeilijk in te vullen. Hoeveel het totaal aan inkoopfuncties is binnen de Rijksoverheid. is haar onbekend. Marc Brugman schat het aantal op 500. Dat zou ruwweg een tekort van 20 procent betekenen. Brugman vervulde verschillende inkoopfuncties binnen de Rijksoverheid. stapte onlangs over naar Yacht en beheert de website Aanbestedingsmakelaar.nl. In een column waarschuwde hij enkele maanden geleden voor schaarste aan goede overheidsinkopers. Volgens Brugman heeft het overheidsinkopen de laatste jaren een grote vlucht genomen en is het hoger op de agenda van de overheidstop komen te staan. Als gevolg daarvan professionaliseert de Rijksoverheidsinkoop. wat een schaarste aan gekwalificeerde inkopers veroorzaakt.

“Binnen de Rijksoverheid heeft die schaarste als gevolg dat junior inkopers heel snel doorstromen naar de functie van senior inkoper”. zegt Brugman. Met doorstroming is niets mis. maar het wijst wel naar een gebrek aan geschikte kandidaten.” Brugman maakt een vergelijkbare analyse als Van der Grift: het imago van het inkopen bij de Rijksoverheid is verkeerd. “Als Rijksoverheidinkoper ben je eerder makelaar dan inkoper. Je bent op zoek naar een juiste match en vooral juridisch bezig. Met typische inkooptechnieken als onderhandelen heb je bijzonder weinig te maken. En dat juridische karakter zal alleen maar sterker worden onder de nieuwe Aanbestedingswet.” Volgens Brugman zit het probleem deels in de functieomschrijving. “Die stoot denk ik veel potentiële kandidaten af. In vacatures wordt een inkoper omschreven en geen makelaar. Daardoor trekt de Rijksoverheid een verkeerde doelgroep aan.”

Brugman ziet te weinig creativiteit en innovatie in de overheidsinkoop. “Men doet nog veel op routine. De projecten zijn interessant. maar het werk is niet altijd uitdagend. Dat komt mede doordat er geen frisse wind waait. Ik zie bijvoorbeeld nauwelijks investeringen in stageplekken voor hbo’ers. Het resultaat is dat er geen nieuwe generatie opstaat en er weinig verandert.” Voor de zij-instromers waar het Regiebureau op doelt zijn dergelijke uitdagingen belangrijk. weet Van der Grift. Ook “We zijn tot nu toe nog niet in het inkoopcircuit gedoken. Maar als het noodzakelijk is zullen we achter de poort aandringen op veranderingen. Overigens zullen wij ook aandacht gaan besteden aan het creëren van stageplaatsen voor inkopers. We doen dit via het Rijksbrede Stageservicepunt dat wij op dit moment aan het oprichten zijn binnen het EC-AMC."

Marc