1343x bekeken

De Europese Unie heeft op 8 april jl. verschillende nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. ( zie https://eur-lex.europa.eu/lega...). Deze hebben ook gevolgen voor overheidsaanbestedingen van aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven. Met dit vijfde sanctiepakket introduceert de Europese Unie namelijk een verbod op alle overheidsaanbestedingen met een Russische partij (zie artikel 5 duodecies). In deze circulaire van de Directie Mededinging en Consumenten van het ministerie van EZK wordt uiteengezet wat dit voor uw organisatie betekent.

Kortgezegd houdt dit in :

- er mogen geen overeenkomsten of concessies worden gegund aan Russische partijen; en

- lopende overeenkomsten met Russische partijen (afgesloten voor 9 april 2022) uiterlijk 10 oktober 2022 beƫindigd moeten zijn.

Op deze maatregelen kan ten aanzien van o.a. gas, olie, kolen en andere fossiele brandstoffen een (tijdelijke) uitzondering worden gemaakt. Het is de vraag hoeveel effect deze sancties hebben, aangezien een groot deel van de bedrijven waarmee aanbesteders zaken doen inmiddels niet meer in Russische handen zijn.