2027x bekeken

Als één ding duidelijk is geworden door de COVID-19 pandemie is het wel hoe de samenleving wereldwijd onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Een virus op een markt in het Chinese Wuhan manifesteert zich binnen een paar maanden over de hele wereld. De gevolgen voor toeleveringsketens zijn groot. De afhankelijkheid tussen gemeenten en marktpartijen voor het in standhouden van de dienstverlening, zorg voor inwoners en de lokale economie wordt duidelijk zichtbaar.

De COVID-19 crisis heeft de kwetsbaarheid van de economie en de toeleveringsketens van lokale overheden bloot gelegd. De afgelopen jaren stonden, mede als gevolg van bezuinigingen op het gemeentefonds, vooral in het teken van efficiëntieverbetering en kostenreductie. Gelijktijdig trad verdere globalisering op in diverse sectoren. De combinatie van langere toeleveringsketens en grote vraag naar specifieke grondstoffen (denk aan elektronica en textiel) heeft ons kwetsbaar gemaakt voor verstoringen in die toeleveringsketen.

In de strategische visie van BIZOB leest u hoe de inkoopfunctie van lokale overheden economische, sociale en duurzaamheidswaarde kan creëren voor uw gemeenschap. Hierbij is met name de regionale schaal en het effect op de regionale economie leidend. Dit is een goed moment om op een andere manier te werk te gaan en in te zetten op ketensamenwerking, coördinatie van vraag en aanbod en verder vormgeven van milieu en sociale waarden.

Met deze visie zet Bizob de eerste stap in een reeks van concrete acties die we, samen met onze partners, ondernemen om meer weerbaar en sterker uit de economische crisis te komen.

Sterker uit de crisis 1 768x543

Bron

BIZOB