435x bekeken

In het Speciaal verslag van Europese Rekenkamer van 2015: Steeds vaker dingt naar overheidsopdrachten nog slechts één bedrijf mee.

Het rapport van de Europese rekenkamer maakt duidelijk dat er grote problemen zijn met openbare aanbestedingen. Uit de controle bleek dat de Commissie en de lidstaten begonnen zijn het probleem aan te pakken, maar dat er nog een lange weg te gaan is wat betreft het nemen van maatregelen.

De rekenkamer geeft in dit rapport ook verschillende aanbevelingen mee:
Ze pleitten voor de ontwikkeling van deze databanken, niet als een bureaucratische last, maar als een schat aan informatie die een betere planning en efficiëntie mogelijk zou maken. Verder zijn, volgens de rekenkamer, e-aanbestedingen en datamining kansen om het speelveld gelijker te maken, fouten te minimaliseren en de concurrentie te vergroten.

“De Commissie en de lidstaten zijn begonnen maatregelen te nemen om het probleem aan te pakken, maar er is nog een lange weg te gaan” (zie pagina 47).

Bjorn Coenradie

Inkoopadviseur