1810x bekeken

Het succesvol vervullen van een vacature is van een groot aantal factoren afhankelijk. Hieronder staan een aantal tips die bijdragen aan het succesvol vervullen van inkoopvacatures bij de overheid. Het zijn veelal tips die met geringe inspanning al veel resultaat kunnen opleveren.

  • Beschrijf de werkzaamheden in actieve vorm. Veel vacatureteksten geven de werkzaamheden weer zoals in de functiebeschrijving is weergegeven. Er staat dan bijvoorbeeld “Het verrichten van inkoopwerkzaamheden voor Ministerie/ gemeente X”. De actieve vorm “Jij koopt in voor Ministerie/ Gemeente X” spreekt de doelgroep veel meer aan.
  • Beschrijf het werk(veld) en de organisatie op een wervende manier. Bij dezelfde organisatie, met hetzelfde vakgebied, met dezelfde schaal, komen de vacatureteksten soms op totaal verschillende manier over. Variërend van “U bestudeert en beoordeelt complexe, juridisch ingewikkelde inkoopdossiers” tot “Als inkoopadviseur heb je een boeiende, veelzijdige baan met grote verantwoordelijkheden. Maar ook met 17 miljoen critici”. Het moge duidelijk zijn dat de laatstgenoemde functie meer tot de verbeelding spreekt.
  • Bied ook carrièremogelijkheden in de bedrijfsvoering aan. De functie aanduiden als bedrijfsvoeringadviseur en het laten zien van de verbanden is een goede zet. Het bieden van verdere carrièremogelijkheden in de bedrijfsvoering is nog veel beter. Door inkoop neer te zetten als de opstap naar een carrière in de bedrijfsvoering wordt de functie duidelijk interessanter. Het is daarbij zaak om over die carrièremogelijkheden ook goede afspraken te maken met de directeuren FEZ en Juridische Zaken en eventueel ook P&O.
  • Stel realistische eisen over de vakkennis. Al te vaak is men op zoek naar 'de schaap met 5 poten' voor de functie. Als dit schaap al bestaat, dan is het de vraag of de vacature wel de droomfunctie voor het schaap is. Stel reële eisen. De gangbare werkwijze is dat men op zoek is naar kandidaten met inkoopervaring. Als de samenstelling van het personeelsbestand en het takenpakket het toelaten, kan ook overwogen worden om mensen te werven die nog geen ervaring hebben en te selecteren op de potentie die ze hebben om binnen afzienbare tijd het vereiste niveau te halen.
  • Richting of inhoud. Inkoop is een breed vakgebied waarvoor mensen uit diverse opleidingen geschikt voor zouden kunnen zijn. Zorg er dan ook voor dat de eisen aan de richting van de opleiding in de vacature hiermee in overeenstemming zijn. De selectie moet niet gericht zijn op de opleidingsrichting maar juist op de interesse voor de functie-inhoud. Beperk de opleidingseisen tot het niveau van de opleiding.
  • Verbreed je bereik door ook andere vakgebieden erbij te betrekken. Voor de functie van inkoper heb je financiële en juridische kennis nodig. Het kan dus lonen om de functie ook in andere vakgebieden dan het geijkte inkoopveld aan te bieden, bijvoorbeeld financieel en/of juridisch. Op die manier worden meer potentiële kandidaten bereikt die misschien uit zichzelf niet inkoop als zoekopdracht zouden kiezen.
  • Duid de functie aan als bedrijfsvoeringadviseur. Adviseurs binnen de bedrijfsvoering gaan steeds meer met elkaar samenwerken. De functie van inkoper wordt steeds meer een onderdeel van dit proces. Door de functie in die bredere context te plaatsen, laat je ook zien dat de indeling in de rubrieken “Financieel” en/of “Juridisch” terecht is.
  • Salarisschaal aanvullen met carrièremogelijkheden. Bij de meeste vacatures wordt het maximum van de salarisschaal van de vacature vermeld. Als (gezien het verloop) de normale carrièremogelijkheden een doorstroom naar een hogere salarisschaal mogelijk maken, verdient het aanbeveling om dat maximum salarisbedrag ook te vermelden.
Hiptalent

HIPselect

Supporter van Aanbestedingsmakelaar

Marc Brugman

Managing Consultant HIPselect

Brugman@hipselect.nl / 06-34566059