407x bekeken

De Provincie Noord-Brabant staat voor de 5de keer bovenaan de top 25 duurzame aanbesteders. Noord-Brabant haalde de hoogste score, maar de verschillen met de nummers twee (Provincie Utrecht), drie (Hoogheemraadschap van Rijnland) en vier (Gemeente Eindhoven) zijn klein.

Dit jaar brengt het Aanbestedingsinstituut voor de vijfde keer een ranglijst uit van aanbestedende diensten die waardevolle innovaties aanjagen door marktpartijen uit te dagen op duurzaamheid. Deze editie omvat de jaren 2021 en 2022.

Vorig jaar zag het Aanbestedingsinstituut een stevige progressie. In 2022 werden relatief vaker kleinere bedragen of percentages toegepast voor duurzame gunningscriteria. Daarom is de stijging van de gemiddelde score in de top 25-meting lager dan de groei in het aantal duurzame gunningen.

Zie ook Meer dan 50% duurzame gunningen bij openbare aanbestedingen van infrawerken