804x bekeken

Het Comité van de Regio’s vraagt om input omtrent de Aanbestedingsrichtlijn. Het gaat om een vragenlijst van het netwerk van regionale hubs van het Europees Comité van de Regio’s (RegHub). Deze vragenlijst is toegespitst op verantwoord aanbesteden. Het nastreven van maatschappelijke en groene- of duurzaamheidsdoelen wordt namelijk steeds belangrijker. Decentrale overheden kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Denk bijvoorbeeld aan het nastreven van de doelstelling van een circulaire economie door bij de aanbesteding van (kantoor)gebouwen in te zetten op een hoger percentage circulair materiaal.

Bron (Europadecentraal.nl)

Vragenlijst

De vragenlijst richt zich op specifieke aspecten van Richtlijn 2014/24, zoals de uitvoering van en ervaring met strategische overheidsopdrachten (groene overheidsopdrachten, maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten en innovatiegerichte overheidsopdrachten) en de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen en lokale bedrijven tot openbare aanbestedingen. Daarnaast wordt gevraagd welke richtsnoeren en initiatieven momenteel door gebruikers worden geraadpleegd. Ook het onderwerp ‘overheidsopdrachten in tijden van crisis’ wordt aangestipt in de vragenlijst, doelend op de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne.

De vragenlijst is bedoeld voor alle ‘eindgebruikers’ van Richtlijn 2014/24. Hier vallen dus ook de Nederlandse decentrale overheden in hun rol als overheidsinkoper onder.

Reageren

Het Europees Comité van de Regio’s ontvangt graag uw feedback op deze vragenlijst. U kunt reageren via deze link. De deadline voor commentaar is 5 mei 2023. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RegHub@cor.europa.eu.