4335x bekeken

Wat is de toekomst van TenderNed? Blijft men nog investeren in het platform of is de conclusie dat met vertrekkende gebruikers, juist nú de samenwerking met de markt moet worden gezocht?

In november hebben we in het artikel Onderzoek naar voortbestaan TenderNed u al gemeld dat Atos in opdracht van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat deze vraag verkend. Gisteren zijn de conclusies gepubliceerd.

Op basis van de conclusies uit het rapport komt Atos tot de volgende drie aanbevelingen.

1. Medefinanciering TenderNed door aanbestedende diensten

Uit de conclusies blijkt dat medefinanciering van TenderNed door andere aanbestedende diensten vele haken en ogen kent. Andere aanbestedende diensten zullen doorbelasting zeker niet als billijk ervaren. Onze aanbeveling is deze optie nu niet verder te onderzoeken. Na de evaluatie van de ervaringen met het doorbelasten van de GDI-diensten over 2018 kan dit eventueel opnieuw worden bezien.

2. Stoppen met TenderNed

Onze aanbeveling is zowel de publicatie- als inschrijvingsmodule van TenderNed uit te faseren. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:

  1. De kosten van TenderNed liggen enkele malen hoger dan die van vergelijkbare commerciële systemen.
  2. TenderNed heeft in vergelijking met commerciële systemen beperkte mogelijkheden totdoorontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan functionaliteiten op het gebied van contractmanagement en integratie met ERP-systemen. TenderNed zal hierdoor steeds verder af komen te liggen van de commerciële partijen wat betreft functionaliteit en daarmee minder aantrekkelijk worden voor aanbestedende diensten. Daarnaast beoordelen gebruikers commerciële systemen op overlappende functies als gelijkwaardig of beter dan TenderNed.
  3. Het gebruik van commerciële systemen neemt toe ondanks dat het gebruik van TenderNed gratis is. De portaalfunctie van TenderNed (het bieden van een totaaloverzicht van publicaties voor ondernemingen) is een belangrijke functie die niet zomaar door de markt wordt overgenomen. Het voorbeeld van Zweden laat dit duidelijk zien. Ondernemers zijn daar genoodzaakt om meerdere platformen te raadplegen en beleidsdata zijn incompleet. Onze aanbeveling is deze ortaalfunctie vanuit EZK uit te besteden aan een marktpartij. Deze oplossing is goedkoper dan het huidige TenderNed om te vormen naar een systeem dat alleen deze portaalfunctionaliteit biedt.

3. Korte termijn

Het geheel of gedeeltelijk uitfaseren van TenderNed is niet mogelijk op de korte termijn.

Nederland is gebonden aan de Aanbestedingswet die voorschrijft dat zowel de publicatie- als de inschrijvingsmodule door de overheid worden aangeboden. Naar verwachting zal een wetswijziging een meerjarig proces inhouden. De onzekerheid in de besluitvorming heeft als gevolg dat TenderNed in afwachting van uitfasering niet kan stoppen met de reeds ingezette renovatie en doorontwikkeling. Onze aanbeveling is dan ook om de renovatie ondanks de mogelijke desinvestering bij een besluit over uitfasering toch door te zetten.

Nb (8-3) : Lees tevens reactie op Rapport Tenderned door PIANOo