3937x bekeken

De Rijksbrede aanbesteding Inkoopadvies is weer of beter gezegd, opnieuw gepubliceerd op Tenderned, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Nu de aanbesteding is gepubliceerd hebben alle inkoopbureau's weer de mogelijkheid om zich in te schrijven op de aanbesteding. Na de sluitingsdatum vindt de beoordeling plaats van de inschrijving en wordt de opdracht gegund aan de winnende partij(en).

Gedoe

Deze aanbesteding kent een geschiedenis wat is op te maken uit eerdere publicaties op aanbestedingsmakelaar.nl. Eigenlijk had in november 2019 een nieuw contract moeten ingaan, maar er bleek gedoe ( zie ook Gedoe bij rijksbrede aanbesteding Inkoopadvies). 24 april 2020 bleek dat deze aanbesteding was ingetrokken ( zie ook Intrekking van de Europese Aanbesteding Inkoopadvies Rijksoverheid) waardoor bestaande partijen nog een periode mochten blijven leveren.

Poging 2021

Zo'n aanbesteding is een spannende periode voor menig inkoopbureau én tenderbureau, want hier moet je als gerespecteerd inkoopbureau wel bij zijn! Maar zeker net zo ook spannend voor de inkopers van de aanbestedende dienst, immers... je begeeft je in de zgn. hol van de leeuw !

Wij wensen jullie veel succes..

I&W EA Rijksbrede Aanbesteding Inkoopadvies en Contract- en Leveranciersmanagement
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omschrijving
Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met per perceel een aantal dienstverleners op het gebied van Inkoopdiensten & Contract- en Leveranciersmanagement.
De thans aan te besteden Opdracht omvat 3 hoofdonderdelen, te weten:
Perceel 1. Inkoopdiensten (Inhuur);
Perceel 2. Inkoopdiensten (Resultaat);
Perceel 3. Contract- en Leveranciersmanagement (Inhuur/Resultaat).

Publicatiedatum31-03-2021

Sluitingsdatum 22-06-2021 10:00

TenderNed-kenmerk
307335

<afbeelding Pixabay>